کهکشان هایی در صورت فلکی  Eridanus

کهکشان هایی در صورت فلکی Eridanus


کهکشانهای بزرگ با خوردن همنوعان کوچک خود رشد می کنند. حتی کهکشان خود ما درگیر نوعی همنوع خواری کهکشانی است ، کهکشان های کوچکی را که خیلی نزدیک هستند و به دام گرانش راه شیری می افتند ، جذب می کند. در حقیقت ، این عمل در جهان رایج است. مانند این جفت جالب توجه از کهکشان های در حال تعامل از صورت فلکی جنوبی اریتانوس ، که در این عکس نشان داده شده است. در فاصله بیش از 50 میلیون سال نوری ، کهکشان بزرگتر که يک مارپيچی به نام NGC 1532است، در یک جنگ گرانشی با کهکشان کوتوله NGC 1531 (سمت راست مرکز) قرار گرفته و در نهایت کهکشان کوچکتر از بین خواهد رفت. مارپیچی NGC 1532  در حدود 100000 سال نوری قطر دارد. در این تصویر واضح و زیبا ، جفت NGC 1532/1531 مشابه سیستم معروف M51 است که شامل يک کهکشان مارپیچی بزرگ و قمر کوچک آن است.

Galaxies in the River
Image Credit & Copyright: Star Shadows Remote ObservatoryPROMPT, CTIOمشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.Top