صورت

 

پرتاب ماهواره «ظفر» به روز یکشنبه موکول شد

پرتاب ماهواره «ظفر» که قرار بود بامداد شنبه صورت بگیرد بار دیگر به تعویق افتاد و فردا یکشنبه به عنوان زمان تعیین شده بعدی برای پرتاب این ماهواره اعلام شده است.

ماهواره بر سیمرغ در پایگاه فضایی امام خمینی آماده شد

سخنگوی فضایی وزارت دفاع گفت: ماهواره بر سیمرغ و ماهواره ظفر جهت طی فرایند پرتاب در پایگاه فضایی امام خمینی آماده شدند.

پرتاب هفتمین ماهواره ایرانی تا پایان هفته

وزیر ارتباطات از پرتاب ماهواره ظفر با ماهواره بر سیمرغ در هفته جاری خبر داد.

فرآيند تشکيل ستاره در سحابی "تادپول" (بچه وزغ)


کهکشان روبين


خوشه ستاره ای کروی NGC 6752


خوشه ستاره ای قلائص


پارکر: صدای بادهای خورشیدی


گذر شهاب از مقابل صورت فلکی شکارچی


M1 سحابی خرچنگ در حال گسترشTop