بازتاب هایی از آسمان تاریک

بازتاب هایی از آسمان تاریک

هنگامی که آرامش بر دریاچه حاکم شد، بسیاری از شگفتی های زمین و آسمان دو بار در عکس ثبت شدند. شاید شگفت انگیزترین قسمت از این آسمان تاریک نوار مرکزی کهکشان راه شیری ما باشد که به صورت یک نوار مورب قابل مشاهده است. در سمت راست هم ابرهای ماژلانی کوچک (SMC) و بزرگ (LMC)، که اقمار کهکشان راه شیری ما هستند قرار دارند. نوارهای رنگارنگ دیگری هم دیده می شوند که در پهنای آسمان شب کشیده شده اند. تعداد زیادی از ستاره های درخشان از جمله "قلب العقرب" قابل رویت هستند و سیاره درخشان مشتری هم درست در بالای مرکز تصویر دیده می شود. تصویر روز امروز ترکیبی از چندین نوردهی است که توسط یک دوربین و در مکان ثابتی در فاصله 30 دقیقه ای از ساحل دریاچه Bonney Riverland در جنوب استرالیا گرفته شده است. درختان خشکیده ای که در داخل دریاچه امتداد دارند نه تنها بصورت ضدنور عکاسی شده اند، بلکه بازتاب آنها نیز ثبت شده است. چراغ های شهر کوچک "بارمرا" نیز درحاشیه دریاچه قابل مشاهده هستند. در ماه جولای، همزمان با غروب خورشید در غرب، مشتری و زحل از شرق طلوع می کنند.


Top