تاریک

 

بررسی الودگی نوری شهرستان بهاباد

در زمستان سال 1389سفری تحقیقاتی به منطقه لوت غربی و کویر بهاباد داشتم که در آن شهید قنبری زاده و دهقان مرا همراهی کردند.

در ورای ابط الجوزا


کهکشان گراز دریایی از دید هابل


دنباله یونی دنباله دار "سوان"


یک سنگ متحرک در دره مرگ


تقارن : کلید شناخت کیهان


خوشه کروی بزرگ در صورت فلکی جاثی


رقص آهسته کهکشان های NGC 5394 و NGC 5395:


شبیه سازی جهان


موفقیت اخترفیزیکدانان ایرانی در توصیف دینامیک درونی ستارها

گروهی از محققان دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان با همکاری منجمانی از دانشگاه بن آلمان با مطالعه کهکشانی ابر پخش شده (ultra diffuse galaxy) موسوم به NGC 1052-DF44 نشان داده اند که دینامیک درونی ستاره های این کهکشان در چارچوب دینامیک تعمیم ی


Top