دنباله دار ATLAS و کهکشان های عظيم

دنباله دار ATLAS و کهکشان های عظيم

دنباله دار ATLAS C / 2019 Y4 توسط "سیستم هشدار کشف دنباله دارها و سیارک ها" متعلق به ناسا در سال 2019 کشف شده است. اکنون که در آسمان شب شمالی درخشان تر است، دنباله ی بسیار زيبای سبز رنگ آن در سمت چپ بالای این منظره تلسکوپی قرار دارد که در 18 مارس از یک رصدخانه کنترل از راه دور در نیو مکزیکو گرفته شده است. در سمت راست پایین تصویر M81 و M82 ، معروف به کهکشان های بزرگ و با تعامل گرانشی ديده می شوند. اين جفت کهکشان که از ميان گرد و غبار رقیق قسمت فوقانی کمربند راه شیری ديده می شوند در حدود 12 میلیون سال نوری از ما فاصله داشته و در صورت فلکی دب اکبر قرار دارند. در عوض، دنباله دار ATLAS حدود 9 دقیقه نوری از زمین فاصله داشته و هنوز فراتر از مدار مریخ قرار دارد. مدار آن شبیه به مدار دنباله دار بزرگ 1844 است، اما در حدود 6000 سال ديگر این دنباله دار را به فضای داخلی منظومه شمسی باز خواهد گرداند. دنباله دار ATLAS در تاریخ 31 ماه مه در مدار زهره به نزدیکترین فاصله از خورشید خواهد رسید و ممکن است در روزهای آینده با چشم غیر مسلح ديده شود.مشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.Top