کهکشان روبين

کهکشان روبين


در این تصویر تلسکوپ فضایی هابل ، ستاره های روشن و درخشان در پيش زمينه صورت فلکی شمالی برساوش و همچنین در کهکشان راه شیری خودمان قرار دارند. سوژه اصلی اين عکس، UGC 2885 ، یک کهکشان مارپیچی غول پیکر است که حدود 232 میلیون سال نوری از ما فاصله دارد، با قطر حدود 800000 سال نوری، در مقایسه با قطر 100000 سال نوری کهکشان راه شیری يک غول به شمار می رود و حدود 1 تریلیون ستاره دارد. این تقریبا 10 برابر بیشتر از ستاره های راه شیری است.UGC 2885 بخشی از تحقیقات کنونی برای درک چگونگی رشد کهکشان ها در اين اندازه های عظیم بوده و همچنین سوژه اصلی تحقيقات اوليه شناس اخترشناس "ورا روبین" در مورد چرخش کهکشان های مارپیچی بود. تحقيقات او جزو اولین کارهایی بود که به طور قانع کننده حضور غالب ماده تاریک در جهان ما را نشان داد.

Rubin's Galaxy
Image Credit: NASAESAB. Holwerda (University of Louisville)
مشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.Top