تصویر نجومی روز ناسا: دهانه‌ها و سایه‌ها در سایه مرز ماه

تصویر نجومی روز ناسا: دهانه‌ها و سایه‌ها در سایه مرز ماه

چرا قسمت راست ماه در این تصویر مشاهده نمی‌شود؟ به خاطر سایه هاست.

خط سایه مرز، خطی بین نواحی روشن و تاریک، در این تصویر قابل مشاهده است و بیش از نصف ماه به وسیله نور خورشید، روشن شده است.

سطح ماه در نزدیکی سایه مرز، به نظر متفاوت می‌آید؛ زیرا خورشید به افق نزدیکتر است و کاری می‌کند که سایه‌ها درازتر شوند.

این سایه‌ها باعث می‌شوند که تشخیص ساختارها ساده‌تر شود؛ به این شکل که  تصاویر دو بعدی، هنگامی‌که به وسیله سایه‌ها احاطه می‌شوند، به شکل تقریباً سه بعدی ظاهر می‌شوند.

بنابراین، هنگامی‌که نور ماه رو به تاریک شدن می‌رود، سایه‌ها، نه تنها باعث می‌شوند که پستی‌ها از بلندی‌ها را تشخیص دهیم، بلکه به شکل فزاینده‌ای برای ساختارهای کوتاه‌تر، قابل مشاهده می‌شوند، برای مثال، بسیاری از دهانه‌ها در نزدیکی سایه مرز، ظاهر می‌شوند، زیرا ارتفاعشان باعث می‌شود که راحت تر در آنجا قابل تشخیص باشند.

این تصویر، دو هفته پیش گرفته شد؛ زمانیکه اهلّه (گام) ماه در ربع سوم قرار داشت.

ماه کامل بعدی، ماهی بدون سایه، یک هفته دیگر (از امروز) رخ خواهد داد.

See Explanation.  Clicking on the picture will download
the highest resolution version available.

برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگتر اینجا کلیک کنید.


عکاس: Talha Zia
منبع: ناسا (NASA)


مشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.Top