محققان دانشگاه

محققان دانشگاه "کاردیف": به دلیل نبود فسفر موجودات فرازمینی وجود نخواهند داشت

محققان دانشگاه "کاردیف" نشان دادند که وجود عنصر "فسفر" برای حیات تمام موجودات ضروری است و بدون این عنصر، موجودات فضایی وجود خارجی نخواهند داشت.


به گزارش ایسنا و به نقل از اینهبیتت، "زیست فرازمینی" شکل‌های زیست در جاهای غیر از کره زمین است و همواره این مسئله که آیا تمدن ماورای زمینی وجود دارد، موضوع مهمی برای دانشمندان و عموم مردم بوده است. بر همین اساس مطالعات اخیر محققان دانشگاه "کاردیف" نشان داده است که وجود موجودات فضایی بدون وجود عنصر" فسفر" مشکل خواهد بود.


"فسفر"یکی از شش عنصر اساسی است که وجود موجودات به آن بستگی دارد.جین گریوز از محققان علوم نجوم گفت: عنصر "فسفر" برای تشکیل "آدنوزین تری فسفات" (ATP) ( ترکیب شیمیایی خاصی است که در تمام جانداران برای تبدیل انرژی به کار می‌رود) ضروری است.


ستاره شناسان ریشه وجودی عنصر "فسفر" را بررسی کرده و دریافتند که این عنصر به هنگام "ابرنواختر "(انفجار پرجرم‌ترین ستاره‌های عالم که زندگی آنها را به پایان می‌رساند) تشکیل شده است.


گریوز به همراه همکارش سیگان، با استفاده از تلسکوپ " هرشل " اشعه مادون قرمز حاصل از فسفر موجود در" سحابی خرچنگ " را بررسی کردند. این دانشمندان همچنین دو" انفجار ستاره ای " که موجب انتشار "فسفر" به اتمسفر شده است را نیز بررسی و با هم مقایسه کردند. البته مطالعه پیشین دانشمندان دیگر در بررسی فسفر حاصل از "ذات الکرسی آ" ( باقی مانده ابرنواختر که در صورت فلکی ذات الکرسی صورت می‌گیرد) نیز به روند تحقیقات آن‌ها کمک کرد.


نتایج مقدماتی تحقیقات آن‌ها نشان داد، موادی که به فضا راه پیدا می‌کنند، در ترکیبات شیمیایی متفاوت هستند.


گریوز گفت: مسیر انتقال فسفر به سیاره‌های جدید قابل اطمینان نیست، زیرا اگر در ابتدا منشا فسفر، انفجار "ابرنواختر" بوده باشد که پس از آن توسط شهاب سنگ‌ها به سراسر فضا انتقال یافته، ممکن است یک سیاره تازه به وجود آمده، حاوی فسفر کمی باشد. به همین جهت، به واسطه کمبود عنصر "فسفر" ، حیات در سیارات دیگر دچار اختلال می‌شود.مشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.Top