تصویر نجومی روز ناسا: سحابی شکارچی

تصویر نجومی روز ناسا: سحابی شکارچی

تصویر نجومی روز ناسا: سحابی شکارچی

ستاره های موجود در سحابی شکارچی که دریایی از غبار و گاز است، می‌توانند از خودشان امواج تولید کنند.

این تصویر نمای نزدیک زیبا از ابرهای کیهانی و بادهای میان ستاره‌ای LL Orionis را در واکنش با سحابی شکارچی نشان می‌دهد.

این پرورشگاه ستاره‌ای، همچنان در سالهای شکل گیری‌اش قرار دارد، ستاره متغیر LL Orionis، بادهایی بسیار قدرتمند تر از خورشید میان سال ما تولید می‌کند.

هنگامی که باد ستاره‌ای با سرعت بالا تبدیل به گازی با حرکت آهسته می‌شود، موج شوک شکل می‌گیرد، مشابه موجی که یک قایق هنگام حرکت در آب، ایجاد می‌کند یا موجی که هنگام حرکت هواپیمایی با سرعت مافوق صوت، ایجاد می‌شود.

این تصویر زیبا که شبیه نقاشی است، قسمتی از یک نمایش موزاییکی بزرگ از پرورشگاه ستاره‌ای پیچیده در شکارچی است که با اشکال ستاره‌ای زیاد پر شده است.

See Explanation.  Clicking on the picture will download
 the highest resolution version available.

برای مشاهده عکس در اندازه بزرگتر اینجا کلیک کنید.


منبع: ناسا (NASA)


مشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.Top