فضاپیمای «دریم چیسر» سال ٢٠٢٠ به ایستگاه فضایی بین المللی می رود

فضاپیمای «دریم چیسر» سال ٢٠٢٠ به ایستگاه فضایی بین المللی می رود

سال ٢٠٢٠ فضاپیمای دریم چیسر به ایستگاه فضایی بین المللی می رود. این فضاپیما می تواند ٥٥٠٠ کیلوگرم بار حمل کند و قابلیت های یک آزمایشگاه سیار را دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، مقامات به شرکت SNC اجازه داده اند تا فضاپیمای «دریم چیسر» خود را در اواخر ٢٠٢٠ میلادی به ایستگاه فضایی بین المللی بفرستد.


ارسال این فضاپیمای بی سرنشین به مدار، نخستین ماموریت فضایی SNC از قرارداد CRS۲ با ناسا است. 


هنوز جزییات این ماموریت فاش نشده اما «دریم چیسر» قابلیت های مختلفی دارد. فضاپیمای مذکور قابلیت حمل ٥٥٠٠ کیلوگرم بار دارد و می تواند به عنوان یک آزمایشگاه سیار عمل کند که از راه دور کنترل می شود.


همچنین این فضاپیما می تواند ٢ هزار کیلوگرم بار را همراه خود به زمین بیاورد.مشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.Top