وضعیت رویت پذیری هلال جذاب شوال 1437

وضعیت رویت پذیری هلال جذاب شوال 1437


مقارنه ی ماه و خورشید برای ماه شوال 1437 در روز دوشنبه  14 تیرماه 95 برابر با 28 رمضان 1437 و 4 ژولای 2016 برای نقطه ای به مختصات32:47  و 51:42 واقع در محدوده ی مرکز کشور در ساعت 15:31:08 به وقت رسمی کشور روی میدهد . در لحظه ی غروب خورشید این روز ،  ماه ده دقیقه زودتر از خورشید غروب میکند.

در همین روز، هلال ماه تنها در قسمتهایی از قاره ی آمریکای جنوبی (کشورهایی مثل شیلی ، آرژانتین ، اروئوگه ، پرو ، بولیوی و قسمتهایی از برزیل با ابزار رصدی قابل رویت خواهد بود .(بر اساس معیار عوده)

معیار یالوپ ، تنها قسمتهایی از اقیانوس آرام جنوبی را برای رویت با ابزار مستعد می داند بر این اساس ، در هیچ یک از خشکیهای زمین ، امکان رویت هلال ماه ، با چشم و یا حتی ابزار نیست .

وضعیت رویت پذیری هلال شوال 1437 در غروب خورشید روز سه شنبه 15 تیر ماه 95

 

الف: معیار و نظر اساتید محترم ایرانی ، آقایان سید محسن قاضی میرسعید و سید قاسم رستمی

در غروب روز سه شنبه 15 تیر 95 برابر با 29 رمضان 1437 ،هلال ماه شوال در تمامی پهنه ی ایران ، با چشم غیر مسلح قابل رویت است ، البته به خاطر عرض جنوبی ماه و ارتفاع کم ماه ، در مناطق شمالی ، رویت با چشم غیر مسلح کمی سخت اما غیر ممکن نیست ، در تهران هلال ماه در شرایط مناسب آب و هوایی با چشم غیر مسلح قابل رویت خواهد بود و رمضان امسال به یاری خداوند 29 روزه خواهد بود .

(برگرفته از مقاله ی 96 هلال سال 95)

ب: معیار عوده:

بر اساس این معیار ، هلال شوال 1437 در سراسر کشور هلال ماه به شرط داشتن افقی مناسب و شرایط ایده آل رصدی با چشم غیر مسلح قابل مشاهده می باشد لکن استفاده از ابزار برای افزایش ضریب موفقیت ، توصیه می شود ، بر این اساس ، هلال در نیمه ی جنوبی کشور ، راحت تر از  نیمه ی شمالی قابل مشاهده خواهد بود .

ج : معیار یالوپ :

بر اساس این معیار ، کشور ایران به دو منطقه ی رویت پذیری تقسیم می شود ، استانهای شمالی کشور ترجیهاً  باید از ابزار اپتیکی استفاده کنند ، و استانهای مرکزی و جنوبی کشور هلال ماه در آنها در صورت وجود شرایط ایده آل رصدی با چشم غیر مسلح قابل رویت خواهد بود .

برای قضاوت و تصمیم گیری بهتر ، در مورد وضعیت رویت پذیری هلال شوال 1437 ، مشخصه های آن را با مشخصه های هلال رمضان 1436 مقایسه میکنیم :

*****

هلال رمضان 1436

هلال شوال 1437

تاریخ رصد

چهارشنبه 27 خرداد 1394، 29 شعبان 1436 و17 ژوئن 2015

سه شنبه 15 تیر 1395 ، 29 رمضان و 5 ژولای 2016

غروب خورشید

20:00:06

20:02:06

غروب ماه

20:36:21

20:43:32

مکث ماه

00:35:59

00:41:29

ارتفاع ماه در لحظه ی طلوع خورشید

06:19:58

07:24:55

جدایی زاویه ای

13:25:49

15:18:19

فاز ماه

01:48

01:90

ضخامت قسمت میانی ماه

0.42

0.56

اختلاف سمت

11:29:18-

12:59:22-

سن ماه

01:01:25

01:04:31

فاصله ی ماه تا زمین

386678

376840

مرور یک تجربه :

در رصد هلال رمضان 1436 ، تیم رصدی که بنده افتخار حضور در آن را داشتم ، علی رغم اینکه در رصدگاهی نسبتاً مناسب (منطقه ی خروس گلو از توابع شهرستان سمیرم)مستقر شده و هلال را 7 دقیقه بعد از غروب خورشید بوسیله ی تلسکوپ رویت نموده بود ، تلاش سرسختانه ای را جهت مشاهده ی هلال با چشم غیر مسلح صورت داد لکن علی رغم تجربه و تیزبینی رصدگران حاضر ، این تلاش ناکام ماند .

با این حال با توجه به جدول فوق ، می توان گفت :

نظر باینکه هلال شوال امسال از جمیع پارامترهای رصدی ، نسبت به هلال رمضان 1436 وضعیت مناسب تری دارد ، احتمال رویت آن با چشم غیر مسلح به مراتب بیشتر است و اگر شرایط رصدی مناسبی بوجود بیاید ، چشمان تیزبین رصدگران زیادی ، آن را در قاب خاطرات رصدیشان بدون استفاده از ابزار ثبت خواهند کرد .

 

در اینجا به ذکر مشخصه های هلال شوال 1437 درلحظه ی غروب خورشید روز سه شنبه 15 تیر 1395 برابر با 29 رمضان 1437 برای پنج نقطه ی شاخص جغرافیایی کشور می پردازیم :

نام منطقه/شهر

مشهد

(شمال شرقی)

چابهار

(جنوب شرقی)

یزد

(مرکزکشور)

خرمشهر

(جنوب غربی)

ماکو

(شمال غربی)

مختصات

N  36:17

E59:36

N25:17

E60:38

N31:54

E54:21

N30:25

E48:10

N39:17

E44:30

غروب خورشید

(ثانیه،دقیقه،ساعت)

20:52:34

19:21:49

20:02:04

20:23:12

21:01:41

غروب ماه

(ثانیه،دقیقه،ساعت)

21:29:54

20:06:45

20:43:42

21:06:34

21:38:21

مکث ماه

(ثانیه،دقیقه،ساعت)

00:37:22

00:44:56

00:41:29

00:43:22

00:36:40

ارتفاع ماه در لحظه ی  غروب خورشید

(ثانیه : دقیقه : درجه)

06:13:12

08:44:44

07:19:26

07:51:45

05:50:12

جدایی زاویه ای بین مرکز ماه و مرکز خورشید

(ثانیه : دقیقه : درجه)

15:17:45

14:52:02

15:18:34

15:27:47

15:55:32

فاز ماه

(درصد)

01:88

01:82

01:91

01:95

2:03

ضخامت قسمت میانی ماه

(دقیقه قوسی)

0.56

0.53

0.56

0.58

0.61

سن ماه

(دقیقه، ساعت، روز)

 

01:04:22

01:03:51

01:04:32

01:04:53

01:05:31

اختلاف سمت بین ماه و خورشید در لحظه ی غروب خورشید

(ثانیه : دقیقه : درجه)

13:39:31-

11:31:52-

12:59:47-

12:50:37-

14:33:12-

فاصله ی ماه تا زمین

(کیلومتر)

376809

376709

376841

376909

377032

 

همچنین در روز رصد وضعیت قرار گیری ماه و سیاره ی ناهید  در افق غربی  در لحظه ی غروب خورشید ، بصورت زیر خواهد بود  :

سیاره ی ناهید با ارتفاع حدود  6 درجه (در لحظه ی غروب خورشید) برای افرادی که تلسکوپ خود را با روش الاین در روز مستقر میکنند ، گزینه ای کلیدی برای کسب موفقیت می باشد .

 

نتیجــــه :

جمع بندی موارد بالا و همچنین توجه به عرض دایره البروجی جنوبی ماه  (منفی4 درجه و 13 دقیقه قوسی)، باعث می شود که  علی رغم بالا بودن پارامترهای حدی این هلال ، ارتفاع آن  ، کم و رصد آن نیازمند  یک کار علمی برنامه ریزی شده توام با تجربه رصدی  باشد .

علی ایحال همانگونه که گفته شد ، این هلال در نیمه ی شمالی کشور با ابزار رصدی و در مناطق جنوبی کشور ، در صورت داشتن شرایط مناسب رصدی ، با چشم غیر مسلح قابل مشاهده خواهد بود .

توصیه می شود به لحاظ شرایط جوی موجود در کشور و استقرار نسبی ریزگردها در منطقه ،  رصدگران ، با ابزار لازم (اعم از دوربین دوچشمی و یا حتی تلسکوپ) به شکار این هلال بروند و در صورت موفقیت در به دام اندازی هلال ، تلاش خود را برای رویت این هلال با چشم غیر مسلح معطوف نمایند . رویت این هلال با چشم غیر مسلح اقدام ارزشمندی است که از لحاظ علمی و شرعی حائز اهمیت بسیار می باشد .

برگرفته از وبگاه رویت هلال ماه مشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.Top