رقابت علمی گذر تیر در یک نگاه

رقابت علمی گذر تیر در یک نگاه

برگزار کنندگان: آیوتا خاورمیانه، دانشگاه کاشان و سازمان فضایی ایران با حمایت اتحادیه جهانی نجوم، ماهنامه نجوم و انجمن نجوم ایران.

- شرکت تیم های 2 یا 3 نفره
- ارایه اطلاعات و آموزش ها در کانال رقابت
- برگزاری کارگاه رایگان برای تیم هایی که فرم رصد آنها تایید شده
- ارایه جوایز به 3 تیم برگزیده به مبلغ 900هزار تومان برای هر تیم به شکل بن کالای نجومی
- ارایه گواهی رصد از طرف کلیه برگزار کنندگان به همه تیم های شرکت کننده و موفق

لینک ثبت نام:
http://www.iota-me.com/index.php?do=hyform

لینک اطلاعات بیشتر:
http://www.mtransit95.iota-me.com/index.html

کانال تلگرام برای آموزش و مشاوره:
@mtransit95Top