تصویر خیره‌کننده زمین از منظر ایستگاه فضایی بین‌المللی

تصویر خیره‌کننده زمین از منظر ایستگاه فضایی بین‌المللی

 ناسا در توضیح این تصویر نوشت: در روز ۲۳ ژوئیه، ‌ یکی از اعضای ایستگاه فضایی بین‌المللی تصویری زیبا از زمین ثبت کرد. در این تصویر سواحل جنوب‌شرقی آفریقا قابل مشاهده است.

ایستگاه فضایی بین‌المللی در فاصله‌ی ۴۲۳ کیلومتری از زمین در مدار قرار دارد و در حال حاضر میزبان شش خدمه است.Top