اروپا و مشتری ازدید وویجر1

اروپا و مشتری ازدید وویجر1

آن لکه های روی مشتری چیستند؟ بزرگترین و دورترین آنها، درست در سمت راست مرکز تصویر، لکه بزرگ قرمز است - یک سیستم طوفانی عظیم که احتمالاً از زمانی که اولین بار جیووانی کاسینی 355 سال پیش از وجود آن ذکر کرده است بر روی مشتری جولان می دهد. منشأ رنگ قرمز آن هنوز مشخص نشده است. لکه واقع در سمت چپ پایین مشتری یکی از بزرگترین اقمار مشتری است: اروپا. تصاویر فضاپیمای وویجر در سال 1979 این فرضیه جدید را تقویت می کند که اروپا دارای اقیانوسی زیرسطحی است و به همین دلیل مکان مناسبی برای جستجوی زندگی فرازمینی است. اما در مورد نقطه تاریک در سمت راست بالای سیاره چه می توان گفت؟ این سایه یکی دیگر از قمرهای بزرگ مشتری است: یو. فضاپیمای ویجر1 "یو" کشف کرد که آتشفشان های فراوان روی سطح "یو" باعث شده که هیچ دهانه برخوردی روی آن پیدا  نشود. شانزده فریم حاصل از پرواز وویجر1 بر فراز مشتری در سال 1979 به تازگی پردازش و باهم ادغام شدند تا تصویری که مشاهده می کنید را ایجاد کنند. وویجر1 حدود 43 سال پیش پرتاب شد و یکی از بزرگترین ماموریت های اکتشافی منظومه شمسی را آغاز کرد.Top