یک سنگ متحرک در دره مرگ

یک سنگ متحرک در دره مرگ

این سنگ بزرگ چگونه در این دشت عجيب قرار گرفته است؟ یکی از مکانهای غیر معمول زمین، اينجا در داخل دره مرگ، واقع در ایالت کالیفرنیای ایالات متحده است. اینجا یک دریاچه خشک به نام Racetrack وجود دارد که تقریباً کاملاً مسطح بوده و چیزی در آن وجود ندارد به استثنای تخته سنگهای بزرگی که بصورت پراکنده در آن یافت می شود و یکی از آنها در آوریل سال 2019 در زیر آسمان پر ستاره و تاریک مزین به قوس راه شیری شکار شده است.  مسطح بودن و وسعت دشت های بزرگی مانندRacetrack جذاب هستند اما اکنون دیگر از نظر علمی گیج کننده نیستند. می دانیم که آنها از جاری شدن گل، خشک شدن و ترک خوردگی پس از باران شدید ایجاد می شوند. با این وجود، اخیراً فرضیه علمی مفیدی ارائه شده است که توضیح می دهد چگونه چنین تخته سنگ های متحرکی در وسط چنین دشت مسطحی یافت می شوند که بظاهر خودبخود حرکت می کنند. برای طرفداران وجود علل ماوراالطبیعه برای چنین مسائلی، متأسفانه باید بگوئيم همانطور که برای اغلب مسائل به ظاهر غیرطبیعی، از جمله این مورد نیز راه حلی علمی ارائه شده است. به نظر می رسد که تشکیل ورقه های نازک یخ در زمستان و وزش باد های شدید همزمان با تابش آفتاب و ذوب این ورقه ها باعث حرکت موقتی تخته سنگهای کوچک و بزرگ در آن می شود.Top