کشف سیاره محکوم NGST 10b

کشف سیاره محکوم NGST 10b

این مشتری داغ محکوم به نابودی است. مشتری‌های داغ سیارات بسیار بزرگی هستند که بسیار نزدیکتر از فاصله‌ای که عطارد به دور خورشید گردش می‌کند، به دور ستاره‌های مادر خود میچرخند. اما وضعیت برخی از اين مشتری‌های داغ بدتر از بقیه است. سیارۀ NGTS-10b دارای نزدیکترين فاصله از ستارۀ مادر خود بوده و پرسرعت ترين چرخش را در ميان اين سيارات کشف شده دارد. بطوريکه با سرعتی بسیار زیاد در هر ۱۸ ساعت به دور ستارۀ مادری‌اش می‌چرخد. این سیاره کمی بزرگتر از مشتری است، اما در فاصله‌ای کمتر از دو برابر قطر ستاره ميزبانش به دور آن می‌چرخد. وقتی یک سیاره در این حد به ستاره اش نزديک باشد انتظار می‌رود توسط نیروی‌ گرانش به پایین کشیده شود و سرانجام توسط گرانش ستاره از بین برود. محققان دانشگاه وارویک به کمک سامانۀ رصدی «نقشه‌‌برداری گذر نسل جدید» توانستند گذر این سیاره از مقابل ستاره‌اش را مشاهده نمایند. مرگ دلخراش سیارۀ NGTS-10b بالاخره اتفاق خواهد افتاد، اما هنوز زمان دقیق آن مشخص نیست.Top