دنباله دار CG ، در حال تبخير

دنباله دار CG ، در حال تبخير


دم دنباله دار از کجا می آید؟ هیچ مکان ثابتی روی هسته های دنباله دارها برای منشأ جت های مولد دم آنها وجود ندارد. یکی از بهترین تصاویر از جت های در حال فوران ، در تصویر امروز نشان داده شده است ، که در سال 2015 توسط فضاپیمای روباتیک Rosta ESA که در مدار دنباله دار 67P / Churyumov-Gerasimenko (دنباله دار CG) قرار داشته از سال 2014 تا 2016 ، گرفته شده است. هسته دنباله دار CG که در حال نزدیک شدن به خورشید است، گرم می شود و شروع به آزادسازی گازها و گردوغبار محصور شده اش می کند. این دنباله دار دارای دو لوب برجسته است ، یکی بزرگتر در حدود 4 کیلومتر و یک لوب 2.5 کیلومتری کوچکتر که توسط یک گردن باریک به هم متصل هستند. تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که تبخیر باید به خوبی در داخل سطح دنباله دار اتفاق بیفتد تا جت های گرد و غبار و یخی را که می بینیم از سطح خارج می شود را ایجاد کند. ستاره دنباله دار CG (همچنین به عنوان ستاره دنباله دار 67P نیز شناخته می شود) در طی هر یک از مدارهای 6.44 ساله خود در اطراف خورشید ، در حدود یک متر شعاع از دست می دهد و اين روند، ستاره دنباله دار را طی هزاران سال به کلی نابود خواهد کرد. در سال 2016 ، ماموریت روزتا با یک سقوط کنترل شده بر روی سطح دنباله دار CGبه پایان رسید.


Comet CG Evaporates

Image Credit & LicenseESARosetta, NAVCAM
Top