خوشه ستاره ای جوان NGC 602

خوشه ستاره ای جوان NGC 602

در نزدیکی لايه های خارجی ابر ماژلانی کوچک که به عنوان قمر کهکشان راه شيری بوده و تقریباً 200 هزار سال نوری از آن فاصله دارد، خوشه ستاره ای جوان NGC 602با  سن تقريبی 5 ميليون سال را در خود جای داده است. NGC 602 که با گازها و گرد و غبار اوليه احاطه شده است ، در این تصویر خیره کننده هابل از منطقه ، از ترکيب تصاویر اشعه X تلسکوپ چاندرا و تصاویر مادون قرمز تلسکوپ اسپيتزر تقویت شده است.  بافت و رنگهای خارق العاده ايجاد شده نشان می دهد که پرتوهای پرانرژی و امواج شوک ناشی از ستارگان جوان عظیم NGC 602 باعث برانگيختن گرد و غبار شده و باعث آغاز فرآيند شکل گیری ستاره ها و پيرفت آن با دور شدن از مرکز خوشه گرديده است. اين تصویر حدود 200 سال نوری را پوشش می دهد ، اما مجموعه ای جالب از کهکشان های پس زمینه و فوق العاده دور نیز در این عکس باکيفيت قابل مشاهده است. کهکشان های پس زمینه صدها میلیون سال نوری یا بیشتر از NGC 602 فاصله دارند.


NGC 602 and Beyond
Image Credit: X-ray: Chandra: NASA/CXC/Univ.Potsdam/L.Oskinova et al;
Optical: Hubble: NASA/STScI; Infrared: Spitzer: NASA/JPL-Caltech
مشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.Top