رویش زنبق، در مزرعه‌ی ستارگان!

رویش زنبق، در مزرعه‌ی ستارگان!

12 سپتامبر 2019 برابر با 21 شهریور 1398.این ابر از غبار کیهانی، در امتداد ناحیه‌ای حاصل‌خیز از وجود ستارگان جوان، 1300 سال نوری دورتر، در محدوده‌ی صورت فلکی قیفاووس جای گرفته است.

سحابی زنبق، که با NGC7023 طبقه‌بندی شده و در گوشه‌ی بالا سمت چپ تصویر جای دارد، تنها یکی از سحابی‌های آسمان است که به شکل گل دیده می‌شود.

این سحابی زیبا و نسبتاً متقارن، منطقه‌ای به وسعت 6 سال نوری در فضا را پوشش می‌دهد.

نور آبی این سحابی، نشان از حضور یک ستاره‌ی داغ آبی‌رنگ در نزدیکی آن دارد، به طوری که ذرات غبار موجود در آن محدوده، نور ستاره‌ی مزبور را بازتاب می‌نمایند.

در این نما، با میدان‌دیدی در ابعاد چهار درجه‌ی قوسی، چندین سحابی تاریک دیگر نیز حضور دارند.

این سحابی‌ها که بخشی از مجموعه‌ی سحابی‌های تاریک Lynds می‌باشند، زایش‌گاهی برای ستارگان جدید به شمار می‌روند.

هرچند ستارگان تازه متولدشده، در نقاط متراکم این ابرهای تاریک نهفته شده‌اند، اما، با اندکی دقت در این تصویر، می‌توان به فوران گازهای درخشان از آن‌ها، موسوم به اجرام Herbig-Haro، پی برد.

The Iris Nebula in a Field of Dust


Top