درخشش عقاب بر فراز آسمان نروژ

درخشش عقاب بر فراز آسمان نروژ

14 جولای 2019 برابر با 23 تیر 1398.چه چیزی در آسمان می‌بینید؟

بلی، درست است: شفق قطبی!

 

تنها پنج‌روز قبل از گرفته شدن این تصویر در سال 2012، برون‌ریز عظیمی از ماده در تاج خورشید رخ داد؛ به نحوی که ابری از الکترون‌ها، پروتون‌ها و یون‌ها، به سرعت به سمت زمین حرکت کرد.

هرچند بخش زیادی از این باد خورشیدی، از فراز زمین عبور کرد، اما، قسمتی از آن هم با مغناط‌کره‌ی (مغناطیس‌سپهر) زمین برخورد کرده و این شفق‌های جذاب و دیدنی را در عرض‌های جغرافیایی بالا و نواحی نزدیک به قطب، ایجاد نمود.

این تاج شفق قطبی، با ظاهر خاص خود، بر فراز آسمان یکی از مناطق نروژ ثبت گردیده است.

شما هر تصوری می‌توانید از ظاهر این شفق داشته باشید، اما، گویی برانگیختگی اتم‌های اکسیژن موجود در جو زمین، هاله‌ای سبزرنگ به شکل یک عقاب را پدیدار کرده است.

هرچند که این روزها، لکه‌های خورشیدی در کمینه‌ی فعالیت خود به سر می‌برند، اما، هفته‌ی گذشته، شاهد وقوع شفق‌هایی زیبا، محصول برخود بادهای خورشیدی با زمین، بودیم.

Eagle Aurora over Norway


مشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.Top