25 ستاره‌ی پرنور آسمان شب

25 ستاره‌ی پرنور آسمان شب

25 ژوئن 2019 برابر با 04 تیر 1398.


آیا نام پرنورترین ستارگان آسمان را می‌دانید؟

اگر می‌دانید، پس حتماً مطلع هستید که نام بعضی از آن‌ها به زمان پیدایش زبان‌های نوشتاری برمی‌گردد.

فرهنگ‌های مختلف در دنیا، نام‌های متفاوتی را برای آن‌ها برگزیدند، چرا که هر نام، یادآور نکات فرهنگی و تاریخی مهمی است.

اتحادیه‌ی بین‌المللی نجوم، در راستای یکسان‌سازی ارتباطات جهانی، اقدام به تعیین نام‌های متعارف برای ستارگان نمود.

در این تصویر، نام‌های به رسمیت شناخته‌شده‌ی 25 ستاره‌ی پرنور آسمان با رنگ‌های واقعی‌شان، که با چشم انسان نیز قابل رؤیت هستند، آورده شده است.

نام بعضی از این ستارگان، معانی جالبی را به هم‌راه دارد، مانند شباهنگ (که در زبان لاتین به معنی مخفوف می‌باشد)، نسر واقع (به معنی سقوط در زبان عربی) و قلب العقرب (رقیب یا نظیر مریخ در یونانی است).

ممکن است، نام بعضی از این ستارگان برای شما آشنا نبوده و یا نام‌های آشنایی چون ستاره‌ی قطبی، به دلیل کم‌نور بودن‌شان در این لیست قرار نگرفته باشند.

25 Brightest Stars in the Night Sky

نکته:
در تصویر دوم، معادل فارسی و عربی اسامی، در صورت وجود، آورده شده است.
بعضی از ستارگان پرنور، به دلیل قرار گرفتن در نیم‌کره‌ی جنوبی کره‌ی سماوی، برای عرض‌های جغرافیایی شمالی قابل مشاهده نیستند؛ به همین دلیل، در میان اعراب و پارسیان، نامی برای آن‌ها در نظر گرفته نشده است.


تهیه‌کننده‌ی تصویر:
Tragoolchitr Jittasaiyapan
مشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.Top