سحابی غار در محدوده‌ی مادون قرمز از اسپیتزر

سحابی غار در محدوده‌ی مادون قرمز از اسپیتزر

11 ژوئن 2019 برابر با 21 خرداد 1398.


چه اتفاقی در درون و اطراف سحابی غار در حال افتادن است؟

برای درک این موضوع، تلسکوپ فضایی اسپیتزر از ناسا، که به دور زمین در حال چرخش است، با چهار رنگ، در محدوده‌ی مادون قرمز، نگاهی به این منطقه‌ی ستاره‌ساز که در گستره‌ی بینایی ما، نوری از خود ساطع نمی‌کند، انداخت.

سحابی غار با عنوان، Sh2-155، فهرست‌بندی شده است؛

با نگاه به این سحابی که در محدوده‌ی مادون قرمز روشنایی کمی از خود نشان می‌دهد، نه تنها می‌توان جزئیات بیش‌تری از ستون‌های گاز و غبار خود سحابی را آشکار کرد، بلکه، می‌توان اطلاعات بیش‌تری از تابش خوشه‌های ستاره‌ای اطراف، که در تمام بخش‌های بالایی تصویر پراکنده شده‌اند، به دست آورد.

هاله‌ی سرخ‌رنگ، در اطراف ورودی غار، توسط ستاره‌های روشن جوانی به وجود آمده، که غبار آن ناحیه را داغ و برافروخته کرده‌اند.

در سمت راست تصویر، خوشه‌ی ستاره‌ای باز قیفاووس-بی، قرار گرفته، که توسط همان گازها و غبارها، در گذشته به وجود آمده است.

دیگر ستاره‌های جذاب آن ناحیه در صورت فلکی قیفاووس، به خوبی در محدوده‌ی مادون قرمز دیده می‌شوند؛ به مانند آن سحابی جوان که در پایین تصویر توسط این ستاره‌ها شروع به تابش کرده، و یا، ستاره‌ی در حال فراری که در نزدیکی میانه‌ی تصویر، ضربه‌ی کمان‌شکل مایل به سرخی را به جلو فشار می‌دهد.

این تصویر محدوده‌ای تقریبی، معادل 50 سال نوری در عرض و 2500 سال نوری در عمق صورت فلکی قیفاووس، پادشاه افسانه‌ای اتیوپیا را شامل می‌شود.

The Cave Nebula in Infrared from Spitzer


تهیه‌کنندگان تصویر:
NASA, JPL-Caltach, Spitzer Space Telescope
Top