کشف سیاره ای شبیه زمین در فاصله ۱۶ سال نوری

کشف سیاره ای شبیه زمین در فاصله ۱۶ سال نوری

به گفته ی دانشمندان سیاره سوم احتمالا در منطقه گولدیلاک (قابل سکونت) این ستاره قرار دارد و جرم آن یک تا ۱۵ برابر زمین است که این موضوع احتمال قابل سکونت بودن این سیاره را نشان می دهد. ستاره ی میزبان یک ستاره کوتوله سرخ با جرمی حدود نصف خورشید است و دو سیاره فراخورشیدی دیگر به نام های Gliese 832b و Gliese 832c دارد.

از میان این دو سیاره فراخورشیدی، سیاره ی Gliese 832b بزرگتر است و مدار طولانی تری دارد. این سیاره در ۳٫۵۳ واحد نجومی(به فاصله زمین تا خورشید یک “واحد نجومی گفته میشود که برابر با ۱۵۰ میلیون کیلومتر است) از ستاره میزبان خود قرار دارد. جرم این سیاره حدود ۶۰ درصد جرم سیاره مشتری است. در عین حال سیاره ی Gliese 832c یک ابر زمین است و جرم آن تقریبا پنج برابر زمین است. محققان در زمان کشف این سیاره در سال ۲۰۱۴ اعلام کردند که Gliese 832c نسبت به سیاره های کشف شده، بیشترین شباهت را به زمین دارد و حتی ممکن است دمایی شبیه ِ زمین داشته باشد، البته همراه با تغییرات فصلی زیاد.

دانشمندان افزودند که سیاره Gliese 832c در منطقه قابل سکونت ستاره ی مادری اش قرار دارد؛ محدوده ی مسافتی که اجازه می دهد آب مایع بر سطح یک جهان وجود داشته باشد. اما محققان اکنون معتقدند که این سیاره بیشتر احتمال دارد با جوی غلیظ یک سیاره ی شبیه ِ ناهید باشد و سیاره سوم، ممکن است میان این دو سیاره قرار داشته باشد و احتمالا بسیار بیشتر شبیه زمین باشد.

محققان با مطالعه طیف الکترومغناطیسی ستاره ی میزبان در صدد کشف اجرامی برآمدند که به دور این ستاره کوتوله سرخ می چرخند. سیاره سوم که هنوز نامی برای آن مشخص نشده، در مداری میان ۰٫۲۵ تا ۲ واحد نجومی از این ستاره قرار دارد و جرمی یک تا ۱۵ برابر جرم زمین دارد. این سیاره احتمالا ابر زمین خواهد بود و در منطقه قابل سکونت این ستاره یعنی جایی قرار دارد که حیات بیگانه می تواند وجود داشته باشد. جزئیات بیشتر این پژوهش درarxiv.org منتشر شده است.

سایت علمی بیگ بنگ / منبع: dailymail.co.ukTop