تصویر نجومی روز ناسا: تغییر مسیر غیرمنتظره سیارک میان ستاره‌ای اوموآموا

تصویر نجومی روز ناسا: تغییر مسیر غیرمنتظره سیارک میان ستاره‌ای اوموآموا

چرا سیارک اوموآموا آنگونه که انتظار داشتیم حرکت نمی‌کند و درحال تغییر مسیر است؟

سال گذشته جرم 1I/2017 U1 ‘Oumuamua، به عنوان اوّلین سیارکی که از فضای میان ستاره‌ای وارد منظومه شمسی ما شده است، شناخته شد.

تنها بیش از یک سال پیش، این سنگ میان ستاره‌ای عجیب، تقریباً از نزدیکی زمین هم عبور کرد. همچنین پیش بینی مسیری که این سیارک در آینده باید می‌پیمود، براساس استاندارهای جاذبه، کار ساده‌ای بود اما مسیر حرکت اوموآموا نشان داده که کمی با آنچه پیش بینی شده متفاوت است.

در این ویدیو انیمیشنی، ابتدا سیارک اوموآموا را مشاهده می‌کنیم که به سمت خورشید حرکت می‌کند و از آن می‌گذرد، سپس در انتهای انیمیشن، دو خط آبی و قرمز را می‌بینیم؛ خط قرمز، مسیری است که ما انتظار داشتیم این سیارک در آن حرکت کند و خط آبی رنگ، مسیری است که طبق رصدها مشاهده شده که سیارک درواقع از آن مسیر درحال حرکت است.

بهترین فرضیه‌ای که تاکنون درباره این اتفاق مطرح شده می‌گوید که این انحراف غیرمنتظره، به خاطر فعال شدن فواره گازهای داخلی به دلیل گرم شدن سیارک هنگام عبور از نزدیکی خورشید بوده است، اما حدس و گمان‌ها و شبیه سازی های کامپیوتری بیشتر همچنان درحال انجام است.

سیارک اوموآموا دیگر هرگز برنخواهد گشت اما طبق بررسی های جدید، انتظار می‌رود که سیارک های میان ستاره‌ای مشابه با اوموآموا را در چند سال آینده پیدا کنیم و زیرنظر داشته باشیم.


اعتبار: NASA, JPL, Caltech
منبع: ناسا (NASA)


مشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.Top