تصویر نجومی روز ناسا: سحابی غار

تصویر نجومی روز ناسا: سحابی غار

چه چیزی درون این غار کیهانی قرار دارد؟ یک زایشگاه ستاره‌ای که 10 سال نوری عمق دارد.

در تصویر، اس‌اچ2-155 یا همان سحابی غار قابل مشاهده است.

در این تصویر تلسکوپی، اطلاعات از طریق فیلترهای باریک باند ثبت شده‌اند و درآن درخشندگی هیدروژن، اکسیژن و گوگرد که همه از نقشه رنگ هابل می‌آیند، قابل مشاهده هستند.

این سحابی با فاصله حدوداً 2400 سال نوری از زمین در امتداد صفحه کهکشان راه شیری‌مان و در صورت فلکی شاهانه و شمالی قیفاووس قرار گرفته است.

کاوش های نجومی انجام شده در این ناحیه، نشان می‌دهد که این سحابی در مرز ابر مولکولی بزرگ "قیفاووس بی" و در مجموعه ستاره های جوان و داغ "او بی 3" شکل گرفته است.

لبه درخشانی که از گاز های هیدروژن یونیزه شده تشکیل شده، به وسیله تابش ستاره های داغ، برانگیخته می‌شوند.

این تابش‌ها احتمالاً باعث فروپاشی هسته های ستاره‌ها و به وجود آمدن مناطق ستاره‌زایی جدید می‌شوند.

See Explanation.  Clicking on the picture will download
the highest resolution version available.

برای مشاهده تصویر در اندازه بزرگتر اینجا کلیک کنید.

عکاس: Chuck Ayoub
منبع: ناسا (NASA)


مشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.Top