دومین کارگاه عملی جستجوی شهابسنگ ها

دومین کارگاه عملی جستجوی شهابسنگ ها

دومین کارگاه عملی جستجوی شهابسنگ ها دوم و سوم اردیبهشت در کویر کاشان برگزار می شود.
ظرفیت این کارگاه 18 نفر بوده و اولویت با شرکت کنندگان دومین مدرسه نجوم(با موضوع شهابسنگ ها) یا دوره های مشابه برگزار شده توسط انجمن شهاب و شهابسنگ یا موسسه علمی پژوهشی نجم شمال است.
در صورتی که تا تاریخ 22 فروردین ظرفیت تکمیل نشد، سایر علاقمندان می توانند ثبت نام کنند.
حق ثبت نام 140 هزار تومان است که شامل حق شرکت- سه وعده غذا در هر روز-اسکان در سویت- رزرو خودرو برای تردد در کویر طی 2 روز و بازگشت به شهر کاشان است.
لطفاً قبل از واریز مبلغ با ارسال پیام از تکمیل نشدن ظرفیت مطمئن شوید.
برای اطلاع بیشتر به وب سایت انجمن شهاب و شهابسنگ مراجعه کنید
www.ramm.ir
info@ramm.ir


Top