سند کاخ سفید برای مقابله با برخورد سیارک

سند کاخ سفید برای مقابله با برخورد سیارک

برای سال ها دانشمندان در مورد خطر انقراض موجودات کره زمین در اثر برخورد شهاب سنگ هشدار می دادند اما اقدام خاصی در این مورد صورت نگرفته بود.

به گزارش کلیک، ما در نظارت این سنگ های فضایی بهتر شده ایم اما هنوز چند روز یا چند هفته بیشتر فرصت نخواهیم داشت که وقوع چنین رویدادی با خبر شویم. خوشبختانه تا کنون هنوز چیزی مشاهده نشده است که در شرف برخورد با زمین باشد. اما اگر چنین اتفاقی رخ دهد چه کنیم؟

عاقبت کاخ سفید یک برنامه دقیق با عنوان استراتژی آمادگی ملی اشیای نزدیک به زمین” اعلام کرده است تا برای چنین رویدادی آماده باشد.

این سند توسط گروه کاری شناسایی و تخفیف اثرات اجرام نزدیک به زمین(DAMIEN) ایجاد شده و ماه گذشته توسط دفتر علوم و فناوری کاخ سفید منتشر شد.

طبق این سند، هدف “ارتقای آمادگی ملت ما برای مقابله با خطرات اشیای نزدیک به زمین(NEO) عنوان شده و تجهیزات ملی و بین المللی را با هم ادغام کرده تا توانایی های مهم را افزایش دهند.

زمانی که در مورد NEO ها حرف می زنیم، به سیارک هایی اشاره می کنیم که یک مدار داشته که باعث می شود به زمین نزدیک شوند. این سیارک ها از چند متر تا چندین کیلومتر طول داشته و ممکن است اثرات مخربی بر جای بگذارند.

جامعه نجومی تخمین میزند که حدود ۶۰ درصد NEOها بزرگ تر از ۱٫۵ کیلومتر هستند. تصویر زیر که از سند کاخ سفید برگرفته شده است، سیارک هایی شناسایی شده نزدیک به زمین فعلی(میله های سبز)، تخمین فعلی از تعداد موجود(خط قرمز) و میزان بررسی بیشتر(خط آبی) را نشان می دهد.

نوشته های قرمز در بالا میزان خطر را برای هر دسته بندی نشان می دهند.مشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.Top