جدول شماره 1 (اسامی صور فلکی)

ردیف

نام فارسی

نام‌های دیگر در متون فارسی

نام‌های انگلیسی

1

آبمار

مار آبی، نرمار، هیة الماء

Hydrus

2

آتشدان

مجمره، عودسوز، محراب نفاطه، الببغاء

Ara

3

ارابه‌ران

ممسک‌الاعنه، ممسک العِنان، عناندار، صاحب المعز

Auriga

4

اژدها

تنین، جوزهر (عربی‌شده گوزهر فارسی)، هَشتَنبَر

Draco

5

اسب بزرگ

فرس اعظم، فرس ثانی، اسب بالدار

Pegasus

6

اسب کوچک

فَرَس اول، قطعة‌الفَرَس، پاره‌اسب

Equuleus

7

اسکنه

قلم

Caelum

8

آفتاب‌پرست

حرباء

Chamaeleon

9

بادبان

شراع

Vela

10

بزغاله

جُدَی، بُزیچه چرخ، بز دریایی، بزماهی

Capricornus

11

برساووش

بَرَنده سر دیو، برنده سر غول، سوار، حامل رأس الغول، دیوکش

Perseus

12

بره

حَمَل

Aries

13

پیاله

جام، کاسه بزرگ، باطیه، معلف

Crater

14

پیکان

تیر، سهم

Sagitta

15

تاج جنوبی

اکلیل جنوبی، افسر، قبه

Corona Australis

16

تاج شمالی

فُکّه، اکلیل شمالی، کاسه درویشان، کاسه یتیمان، کاسه لئیمان،

Corona Borealis

17

تازی‌ها

سگ‌های تازی، سگ‌های شکاری

Canes Venatici

18

ترازو

میزان، پله

Libra

19

تک‌شاخ

-

Monocerus

20

تلسکوپ

-

Telescopium

21

تلمبه

مفرغة الهواء، تلمبه بادی

Antlia

22

تور

تور ماهیگیری، تاربست، شبکه

Reticulum

23

توکان

طوقان

Tucana

24

جوی

نهر، رودخانه فلکی، نهر الاردن

Eridanus

25

چلپاسه

سوسمار، مارمولک، بزمجه

Lacerta

26

چلیپا

صلیب جنوبی

Crux

27

خرچنگ

سرطان

Cancer

28

خرس بزرگ

دب اکبر، هفت اورنگ، ارابه داوود، بنات نعش کبری

Ursa Major

29

خرس کوچک

دب اصغر، هفت اورنگ کوچک، سریر فلک

Ursa Minor

30

خرگوش

اَرنَب

Lepus

31

دُرنا

-

Grus

32

دلفین

-

Delphinus

33

دَلو

ریزنده آب، ساکب‌الماء، دال

Aquarius

34

دوپرگار

پرگار

Circinus

35

دوپیکر

جوزا، تؤمان

Gemini

36

دوشیزه

عذرا، خوشه، سنبله

Virgo

37

ذات‌الکرسی

خداوند کرسی، سرور تخت

Cassiopeia

38

روباهک

روباه، ثعلب

Vulpecula

39

زانوزده

برزانونشسته، الجاثی علی رکبتیه، پهلوان، راقص، هرکول

Hercules

40

زرافه

-

Camelopardalis

41

زن برزنجیر

اِمرأة المُسلسله، ناقه، زن زنجیری، زن در زنجیر، شاهزاده

Andromeda

42

ساعت

-

Horologium

43

سپر

-

Scutum

44

سکستان

السدس

Sextans

45

سگ بزرگ

کلب اکبر، کلب الجبار، سگ کلان

Canis Major

46

سگ کوچک

کلب اصغر، کلب مقدم، الغمیصاء، تریشگ (از پارسی میانه)

Canis Minor

47

سنگتراش

کارگاه، حَجّار

Sculptor

48

سه‌پایه (نقاش)

آلة‌المصور

Pictor

49

سه‌سو

مثلث، الاشراط

Triangulum

50

سیاه‌گوش

وشق

Lynx

51

سیمرغ

عنقاء، ققنوس

Phoenix

52

شاه‌تخته

کشتی، تیر حمال، السفینة‌الطائر

Carina

53

شکارچی

جبار، راعی، النسق، بزرگ‌منش

Orion

54

شَلیاق

چنگ رومی، دیگ‌پایه، یک‌پایه، سه‌پایه، لورا (از لاتین)، اثافی، نسر واقع، سلحفات، بربط، الصنج، کَشَف

Lyra

55

شیر

اسد، شیر سپهر

Leo

56

شیر کوچک

اسد اصغر

Leo Minor

57

طاووس

-

Pavo

58

عقاب

-

Aquila

59

قطبنما

-

Pyxis

60

قنطورس

سنطوروس، ظلیم

Centaurus

61

قیفاووس

سلطان، ملتهب

Cepheus

62

کبوتر

حمامه

Columba

63

کژدم

عقرب

Scorpius

64

کشتی‌دم

دنباله کشتی

Puppis

65

کلاغ

غُراب، زاغ

Corvus

66

کمان

قوس، رامی، کماندار، کمانگیر، تیرانداز، نیم‌اسب

Sagittarius

67

کوره

تنور

Fornax

68

کوهمیز

میز، میز صحرائی

Mensa

69

گاو

ثور

Taurus

70

گاوران

عوّا، گاوچران، بقار، صیّاح، حارس‌الشمال، حارس‌السماء، بورطیس حارس، طاردالدب

Bo÷tes

71

گرگ

سبع

Lupus

72

گونیا

خطکش، تراز

Norma

73

گیسو

گیسوان برنیکه

Coma Berenices

74

مار

حیّه

Serpens

75

مار باریک

شجاع

Hydra

76

مارافسای

حوّاء، حامل مار

Ophiuchus

77

ماکیان

دجاجه، قو، مرغ، طایر، اوز العراقی، الفوارس

Cygnus

78

ماهی

حوت، حوتین، سمکه، دوماهی، ماهی سپهر

Pisces

79

ماهی پرنده

-

Volans

80

ماهی جنوب

حوت جنوبی

Piscis Austrinus

81

ماهی زرین

ماهی طلایی، طلاماهی، ابوسیف

Dorado

82

مثلث جنوبی

-

Triangulum Australe

83

مرغ بهشتی

پرنده بهشتی

Apus

84

مگس جنوبی

مگس، ذبابه

Musca

85

میکروسکوپ

-

Microscopium

86

نهنگ

قیطُس، هیولای دریایی، مجمع الکواکب، کَهت (از پارسی میانه)

Cetus

87

هَشتَک

ثُمن، اُکتان

Octans

88

هندی

-

Indus

 

جدول شماره 2 (الفبای یونانی)

تلفظ فارسی

تلفظ انگلیسی

حرف یونانی

آلفا

Alpha

Α α

بتا

Beta

Β β

گاما

Gamma

Γ γ

دلتا

Delta

Δ δ

اپسیلون

Epsilon

Ε ε

زتا

Zeta

Ζ ζ

اتا

Eta

Η η

تتا

Theta

Θ θ

یوتا

iota

Ι ι

کاپا

kappa

Κ κ

لاندا

Lamda

Λ λ

مو

mu

Μ μ

نو

Nu

Ν ν

زی

Xi

Ξ ξ

امیکرون

Omicron

Ο ο

پی

Pi

Π π

رو

Rho

Ρ Ρ

سیگما

Sigma

Σ σ, ς

تا

Tau

Τ τ

آپسیلون

Upsilon

Υ υ

فی

Phi

Φ φ

چی

Chi

Χ χ

پسای

Psi

Ψ ψ

امگا

omega

Ω ω