پرتوهای

 

نقشه آسمان در طول موج ایکس، از تلسکوپ eROSITA


مرکز فعال سحابی مرداب


NGC 253 کهکشان سکه نقره ای


برف در دنباله دار "چریوموف-گراسیمنکو"


پرتاب ماهواره «ظفر» به روز یکشنبه موکول شد

پرتاب ماهواره «ظفر» که قرار بود بامداد شنبه صورت بگیرد بار دیگر به تعویق افتاد و فردا یکشنبه به عنوان زمان تعیین شده بعدی برای پرتاب این ماهواره اعلام شده است.

پرتاب هفتمین ماهواره ایرانی تا پایان هفته

وزیر ارتباطات از پرتاب ماهواره ظفر با ماهواره بر سیمرغ در هفته جاری خبر داد.

پیش به سوی سایه


پارکر: صدای بادهای خورشیدی


خوشه ستاره ای جوان NGC 602


سحابی IC405 یا ستاره شعله ورTop