هستند؟

 

سیاهچاله میان-جرم می‌تواند 'حلقه گمشده کیهانی باشد'


گذر شهاب از مقابل صورت فلکی شکارچی


برهای رنگين تاب بر فراز سوئد


شواهدی از يک آتشفشان فعال در سياره زهره


نماي 360 درجه از آسمان زمستانی نيمکره شمالی


تصویر نقاط داغ بر روی سطح ستاره نوترونی J0030s

ستاره های نوترونی شبیه چه چیزی هستند؟ سالهای نه چندان دور، اين ستارگان کوچک، به علت اندازه و فاصله شان از ما قابل رصد نبودند.

بَرخان‌ها ذوب می‌شوند!

این اشکال عجیب و غریب بر روی سطح مریخ، چه هستند؟

تاج‌گذاری رنگی ماه، بر فراز اروپا!

آن حلقه‌های رنگی و زیبا به گرد ماه چه هستند؟

ماه و مشتری در چنگال آلپ!

آن چراغ‌های نورانی در آسمان چه هستند؟

تصویر نجومی روز ناسا: حباب های یخ زده متان در دریاچه بایکال

تصویر نجومی روز ناسا: حباب های یخ زده متان در دریاچه بایکال


Top