نزدیکی

 

برخورد گازهای داغ در سحابی "مرد دونده"


بارش شهابی برساوشی در پیش است


آمادگی تلسکوپ فضایی «جیمز وب» برای پرتاب

تلسکوپ فضایی "جیمز وب" با وجود تأخیرهای متعدد، بحران های مالی و چالش های فنی، سرانجام با گذراندن آزمون های نهایی برای پرتاب در ماه اکتبر آماده می شود.

مفهوم فضا

مفهومِ فضا مانند مفهومِ زمان و مفهومِ مادّه در صد سال گذشته در ارتباط با دست‌آوردهای شگرفِ علمی تغییرات اساسی داشته است، تغییراتی حاصل از نقد فیزیکی و فلسقی آن. مفهومِ جدید فضا بسیار متفاوت از آنی است که در طول هزاران سال گذشته تا اوایل قرنِ بیستم

پرتره NGC 3628


مرکز فعال سحابی مرداب


یک روز معمولی دیگر در زمین کوچک ما


NGC 253 کهکشان سکه نقره ای


زایشگاه ستاره ای S106


کهکشانی خارج از منظومه شمسی که اکسیژن دارد کشف شد!Top