میلیارد

 

مفهوم فضا

مفهومِ فضا مانند مفهومِ زمان و مفهومِ مادّه در صد سال گذشته در ارتباط با دست‌آوردهای شگرفِ علمی تغییرات اساسی داشته است، تغییراتی حاصل از نقد فیزیکی و فلسقی آن. مفهومِ جدید فضا بسیار متفاوت از آنی است که در طول هزاران سال گذشته تا اوایل قرنِ بیستم

نبرد کهکشان ها: M81 و M82


کهکشان گراز دریایی از دید هابل


ایستگاه آندرومدا


کهکشانی خارج از منظومه شمسی که اکسیژن دارد کشف شد!


فوران شدید يک سیاه چاله


شبیه سازی جهان


قلب کهکشان قنطورس A


خوشه ستاره ای کروی NGC 6752


ناسا با همکاری آمازون به جنگ خورشید می‌رود!Top