معلول

 

علیتِ سرنوشت‌ساز


ثابت‌های طبیعیِ و شناخت‌شناسی


مفهومِ واقعیت در نظریه کوانتوم


اصلِ علیّت ؟


معلول و علّت


کوانتوم و معرفت‌شناسی


چرا به‌جای هیچ، چیزی وجود دارد؟


مفهوم مادّه در فلسفه و علم


تولید برق رایگان از انرژی جنبشی ورزشکاران

پژوهشگران کشور کفپوش‌های الکتریکی را عرضه کردند که قادر است انرژی جنبشی انسان را به انرژی الکتریسته تبدیل کند.

ریزگردها؛ از عوامل ایجاد تا راهکارهای مقابله

ریزگردها مدتی است که به دغدغه‌ای همگانی در سطح بین‌المللی تبدیل شده‌اند و بررسی‌های میدانی زیادی برای مقابله با آنها و شناخت منبع آنها انجام شده است.


Top