فیلم

 

بارش شهابی برساوشی در پیش است


مفهوم فضا

مفهومِ فضا مانند مفهومِ زمان و مفهومِ مادّه در صد سال گذشته در ارتباط با دست‌آوردهای شگرفِ علمی تغییرات اساسی داشته است، تغییراتی حاصل از نقد فیزیکی و فلسقی آن. مفهومِ جدید فضا بسیار متفاوت از آنی است که در طول هزاران سال گذشته تا اوایل قرنِ بیستم

ایستگاه آندرومدا


برف در دنباله دار "چریوموف-گراسیمنکو"


شبیه سازی جهان


پارکر: صدای بادهای خورشیدی


M1 سحابی خرچنگ در حال گسترش


برهای رنگين تاب بر فراز سوئد


مسابقه عکاسی از خورشید گرفتگی 5 دی ماه

اگر از خورشید گرفتگی 5 دی ماه عکاسی میکنید با ارسال آن به وبگاه Skypix در مسابقه این سایت به مناسبت وقوع این پدیده شرکت کنید.

نقد و بررسی دوربین Canon Eos RaTop