بازتابی

 

آسیاب بادی و رد ستارگان


زایشگاه ستاره ای S106


نمای زاویه باز: پوست روباه ، تکشاخ و درخت کریسمس


گردوغبار و ستاره های صورت فلکی تاج جنوبی


سحابی IC405 یا ستاره شعله ور


*سحابی سر اسب*

این شکل زیبا که حاصل از روشن شدن ابرهای میان ستاره ای در اثر نور و تشعشعات ساطع شده از ستاره های اطراف است سحابی سر اسب نام دارد.

شکوه جبار تمامی ندارد!

این شما و این رویای رنگی دیگری از جبار آسمان!

در انتهای غار گرگ!

یک شبه راز‌آلود که از خود نوری به رنگ آبی ساطع می‌کند!

در جست و جوی غذا!

آیا این مگس، طعمه‌ای دست‌یافتنی برای این عنکبوت فضایی خواهد بود؟!

پیر و جوان، دور و نزدیک!

یک زوج ظاهراً نزدیک، اما در واقعیت از یک‌دیگر دور، چه در فاصله، چه در سن!


Top