احتمالا

 

در پس حجاب ناهید


اروپا و مشتری ازدید وویجر1


پرتره NGC 3628


نبرد کهکشان ها: M81 و M82


کهکشان گراز دریایی از دید هابل


NGC 253 کهکشان سکه نقره ای


یک سیاه چاله ، ستاره ای در حال گذر را می رباید.


کهکشانی خارج از منظومه شمسی که اکسیژن دارد کشف شد!


با کشف ۲۰ قمر تازه؛ کیوان، پر قمرترین سیاره منظومه شمسی شد

منجمان آمریکایی می گویند که کیوان اکنون به عنوان کره ای که بیشترین اقمار را در منظومه شمسی دارد از مشتری پیشی گرفته است.

آپولو 14 در راه خانه

خدمه آپولو 14 هنگام خروج از مدار ماه در فوریه 1971 ، این منظره از طلوع زمین را از ماژول فرماندهی خود (جوجه عقاب) تماشا کردند.


Top